13 November 2009

Siapakah Abdurrahman bin Auf ?

Kamis, 12/11/2009 09:08 WIB

Ketika mendengar suara hiruk-pikuk, Aisyah sontak bertanya, "Apakah yang telah terjadi di kota Madinah?"
"Kafilah Abdurrahman bin Auf baru datang dari Syam membawa barang-barang dagangannya," seseorang menjawab.
Ummul Mukminin berkata lagi, "Kafilah yang telah menyebabkan semua ini?"
"Benar, ya Ummul Mukminin. Karena ada 700 kendaraan."
Aisyah menggeleng-gelengkan kepala¬nya. Pandangannya jauh menerawang se¬olah-olah hendak mengingat-ingat kejadian yang pernah dilihat dan didengarnya.
Kemudian ia berkata, "Aku ingat, aku pernah mendengar Rasululah berkata, `Kulihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan."
Sebagian sahabat mendengar itu. Me¬reka pun menyampaikannya kepada Ab¬durrahman bin Auf. Alangkah terkejutnya saudagar kaya itu. Sebelum tali-temali perniagaannya dilepaskan, ia segera me-langkahkan kakinya ke rumah Aisyah.
"Engkau telah mengingatkanku sebuah hadits yang tak mungkin kulupa." Ab¬dur¬rahman bin Auf berkata lagi, "Maka dengan ini aku mengharap dengan sangat agar engkau menjadi saksi, bahwa kafilah ini dengan semua muatannya berikut ken¬daraan dan perlengkapannya, kuper¬sem¬bahkan di jalan Allah."
Dan dibagikanlah seluruh muatan 700 kendaraan itu kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya. Sebuah infak yang mahabesar.
Abdurrahman bin Auf adalah seorang pemimpin yang mengendalikan hartanya. Bukan seorang budak yang diken¬dalikan oleh hartanya. Sebagai bukti, ia tidak mau celaka dengan mengumpulkan harta ke¬mudian menyimpannya. Ia me¬ngum¬pulkan harta dengan jalan yang halal.
Kemudian, harta itu tidak ia nikmati sen¬dirian. Keluarga, kaum kerabatnya, saudara-saudaranya dan masyarakat ikut juga me¬nikmati kekayaan Abdurrahman bin Auf.
Saking kayanya Abdurrahman bin Auf, seseorang pernah berkata, "Seluruh pen¬duduk Madinah bersatu dengan Ab¬dur¬rahman bin Auf. Sepertiga hartanya dipin¬jamkan kepada mereka. Sepertiga lagi dipergunakannya untuk membayar utang-utang mereka. Dan sepertiga sisanya di¬berikan dan dibagi-bagikan kepada mereka."
Abdurahman bin Auf sadar bahwa harta kekayaan yang ada padanya tidak akan mendatangkan kelegaan dan kesenangan pada dirinya jika tidak ia pergunakan untuk membela agama Allah dan membantu ka¬wan-kawannya. Adapun, jika ia memikirkan harta itu untuk dirinya, ia selalu ragu saja.
Pada suatu hari, dihidangkan kepada Abdurahman bin Auf makanan untuk ber¬buka puasa. Memang, ketika itu ia tengah berpuasa. Sewaktu pandangannya jatuh pada hidangan tersebut, timbul selera makannya. Tetapi, beberapa saat kemudian ia malah menangis dan berkata, "Mush'ab bin Umair telah gugur sebagai seorang syahid. Ia seorang yang jauh lebih baik daripadaku. Ia hanya mendapat kafan sehelai burdah; jika ditutupkan ke kepalanya, maka kelihatan kakinya. Dan jika ditutupkan kedua kakinya, terbuka ke¬palanya."
Abdurrahman bin Auf berhenti sejenak. Kemudian melanjutkan dengan suara yang juga masih terisak dan berat, "Demikian pula Hamzah yang jauh lebih baik daripadaku. Ia pun gugur sebagai syahid, dan di saat akan dikuburkan hanya terdapat baginya sehelai selendang. Telah dihamparkan bagi kami dunia seluas-luasnya, dan telah diberikan pula kepada kami hasil sebanyak-ba¬nyaknya. Sungguh kami khawatir telah didahulukan pahala kebaikan kami."
Begitulah Abdurrahman bin Auf. Ia selalu takut bahwa hartanya hanya akan memberatkan dirinya di hadapan Allah. Ketakutan itu sering sekali, akhirnya menumpahkan air matanya. Padahal, ia tidak pernah mengambil harta yang haram sedikitpun.
Pada hari lain, sebagian sahabat berkumpul bersama Abdurrahman bin Auf menghadapi jamuan di rumahnya. Tak lama setalah makanan diletakkan di hadapan mereka, tiba-tiba ia kembali menangis.
Sontak para sahabat terkejut. Mereka pun bertanya, "Kenapa kau menangis, wahai Abdurrahman bin Auf?"
Abdurrahman bin Auf sejenak tidak menjawab. Ia menangis tersedu-sedu. Sahabat benar-benar melihat bahwa be¬tapa halusnya hati seorang Abdurrahman bin Auf. Ia mudah tersentuh dan begitu penuh kekhawatiran akan segala apa yang diperbuatnya di dunia ini.
Kemudian terdengar Abdurrahman bin Auf menjawab, "Rasulullah saw. wafat dan belum pernah beliau berikut ke¬luarganya makan roti gandum sampai kenyang. Apa harapan kita apabila di¬panjangkan usia tetapi tidak menambah kebaikan?"
Jika sudah begini, bukan hanya Ab¬durrahman bin Auf yang menangis, para sahabat pun akan ikut menangis. Mereka adalah orang-orang yang hatinya mudah tersentuh, dekat dengan Allah dan tak pernah berhenti mengharap ridha Allah. (sa)

oleh mohamad hayin <m_hayin@yahoo.co.id>

Tidak ada komentar: