16 Juni 2009

FW: [daarut-tauhiid] Keutamaan Surat Al-Ikhlas

Sebelum kita membicarakan keutamaan
Surat Al-Ikhlas, terlebih dahulu akan disampaikan tentang nama-nama dari Surat
Al-Ikhlas itu sendiri. Nama Surat Al-Ikhlas itu jumlahnya ada 20 nama yakni :
1. At-Tafrid.
2. At-Tajrid.
3. At-Tauhid.
4. Al-Ikhlas.
5. An-Najat.
6. Al-Wilayah.
7. An-Nisbah.
8. Al-Ma'rifah.
9. Al-Jamal.
10. Al-Muqasyqasyah.
11. Al-Mu'awwidzah.
12. As-Shamad.
13. Al-Asas.
14. Al-Maani'ah.
15. Al-Muhtadhar.
16. Al-Munfiroh.
17. Al-Baroah.
18. Al-Mudzkiroh.
19. An-Nuur.
20. Al-Insan.
Banyak nama menunjukkan banyak
kelebihan. Mengingat Surat ini mengandung akidah yang sangat mendasar,
maka keutamaannya cukup banyak. Antara lain sebagai berikut :

1. Hadis riwayat Anas bin
Malik, menyatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda : "Barangsiapa membaca
Surat Al-Ikhlas satu kali, seolah-olah dia membaca sepertiga Quran.
Barangsiapa membacanya dua kali, seolah-olah dia membaca dua pertiga Quran.
Barangsiapa membacanya tiga kali, seolah-olah dia membaca Quran seluruhnya. Dan
barangsiapa membacanya sepuluh kali, dibina Allah untuknya sebuah rumah dalam
surga terbikin dari permata ya'kut yang berwarna merah."

2. Sabda Rasulullah Saw yang maksudnya : "Hai Aisyah, engkau jangan
tidur dulu sebelum engkau kerjakan empat perkara : 1. Khatamkan Al-Quran, 2.
Jadikan semua Nabi membelamu nanti pada hari kiamat, 3. Jadikan semua orang
mukmin rela
kepadamu, dan 4. Kerjakan Haji dan Umrah." Kemudian Rasulullah pun
shalat, sedangkan Aisyah tinggal ditempat tidur. Selesai Shalat, Aisyah pun
berkata : "Rasulullah, tebusanmu ibu dan ayahku, Rasulullah suruh saya
mengerjakan empat perkara yang saya tidak sanggup melakukannya pada waktu
ini." Beliau tersenyum, seraya bersabda : " Apabila engkau membaca
Qul Huwallahu Ahad (tiga kali), maka seolah-olah engkau telah mengkhatamkan
Al-Quran. Jika engkau membaca shalawat kepadaku dan kepada semua Nabi
sebelumku, maka kami nanti akan mensyafaatkanmu pada hari kiamat. Dan apabila
engkau meminta ampunkan orang-orang mukmin, maka tentu semua mereka nanti akan
rela kepadamu. Dan apabila engkau membaca "Subhanallah, Walhamdulillah,
Walailahaillallah, Wallahu Akbar, maka sesungguhnya engkau berarti telah
mengerjakan Haji dan Umrah."
Hadis itu menerangkan, kalau mau tidur setelah badan tergeletak diatas
ranjang, maka baik dibaca:
a. Surat Al-Ikhlas tiga kali. Sama pahalanya
dengan membaca satu khatam Quran.
b. Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw dan
Nabi-Nabi lainnya, dengan mengucap
: Allahumma
Sholli 'ala Sayyidina Muhammad Wa ali Muhammad wa'ala jami'il
anbiyaai wal mursalin.

c.Mendoakan orang-orang mukmin dengan mengucapkan tiga kali Allahummaghfir
lil muslimina wal muslimat, wal mukiminina wal mukminat.
d. Membaca raja tasbih tiga kali, yakni :
Subhanallah, Walhamdulillah, Walailaha illallah, Wallahu
Akbar, Wala haula walaquwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim."

Apabila dibaca tiga kali tasbih
ini, maka sama pahalanya dengan satu kali Haji dan Umrah.

3. Pada suatu hari seorang
laki-laki melaporkan halnya kepada Rasulullah Saw tentang kesusahan hidup yang
dideritanya. Ia mohon supaya diajarkan amalan singkat untuk menghilangkan
kesempitan hidup itu. Maka Rasulullah Saw menyuruhnya supaya setiap kali masuk
kerumah sendiri, memberi salam kemudian membaca surat Al-Ikhlas tiga kali. Jika rumah kosong
tidak ada orang didalam, maka memberi salam kepada Rasulullah Saw
kemudian sambil melangkah masuk dibaca tiga kali surat Al-Ikhlas. Laki-laki itupun
mengamalkannya, alhamdulillah lapang rezekinya, melimpah sampai kepada
jiran tetangganya.

4. Pada suatu hari Rasulullah Saw sedang duduk dalam mesjid Madinah.
Tiba-tiba datang rombongan mengusung jenazah untuk di shalatkan. Para sahabat mempersilahkan Nabi untuk
menyembahyangkannya. Beliau bertanya : " Apakah mayat ini meninggalkan
hutang ? Mereka menjawab : " Ya, benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4
dirham." Lantas beliau bersabda : " Saya tidak mau
menyembahyangkan mayat yang meninggalkan hutang. Shalatkan kamulah dia."
Pada saat itu Jibrilpun datang seraya berkata : "Hai Muhammad, Allah
berkirim salam kepadamu. Dia berfirman : "Aku sudah mengutus Jibril
menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegaklah, shalatkan
dia karena dian sudah diampuni Allah dan barangsiapa yang ikut
menyembahyangkannya, niscaya diampuni Allah pula dosanya."
Nabi Muhammad Saw pun bertanya : " Hai Jibril, dari mana dia
memperoleh kehormatan ini "? Jibril menjawab :"Dia mendapat
kehormatan itu, karena setiap hari membaca seratus kali Qul Huwallahu
Ahad." Didalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian
terhadap-Nya" Hadis itu menunjukkan barangsiapa membaca "Qul
Huwallahu Ahad" seratus kali dalam sehari, maka Allah akan melunaskan
hutangnya sebelum mati.

5. Rasulullah Saw bersabda yang maksudnya :" Barangsiapa membaca surat Al-Ikhlas pada sakit
yang membawa kepada kematiannya, niscaya mayatnya tidak busuk dalam kubur,
hadis lain menyatakan tidak terfitnah dalam kuburnya, aman dari kesempitan
kuburan, dan para Malaikat akan membawanya dengan sayap-sayapnya melalui titian
shirotol mustaqim sampai kesurga."
6. Menurut hadis Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Saw bersabda : "
Barangsiapa membaca Qul Huwallahu Ahad 50 kali, niscaya diampuni dosanya lima puluh
tahun."
7. Menurut Hadis Anas bin Malik,
Rasulullah Saw bersabda yang maksudnya " Barangsiapa membaca Qul Huwallahu
Ahad sepuluh kali dibina Allah untuknya satu istana didalam surga.
Barangsiapa membacanya 20 kali, dibina Allah untuknya
dua istana dalam surga. Barangsiapa membacanya 30
kali maka dibina Allah untuknya tiga istana dalam surga. Umar bin Khattab berkata
: " Ya, Rasulullah, kalau begitu akan banyaklah istana kmi dalam
surga" Maka Rasulullah Saw bersabda :"Allah
lebih lapang (luas) dari pada itu."
Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu soal mudah.

8. Hadis Anas bin Mali
menyatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda yang maksudnya : "Barangsiapa
membaca Qul Huwallahu Ahad sekali, dia diberkati. Barangsiapa membacanya
dua kali dia dan keluarganya diberkati. Barangsiapa membacanya
tiga kali, dia, keluarga dan jiran tetangganya
diberkati. Barangsiapa membacanya 12 kali, dibina Allah untuknya 12 istana
didalam surga. Jika dibacanya 100 kali, maka dihapuskan Allah dosanya
(dosa kecil) selama 50 tahun, kecuali pertumpahan
darah dan harta benda. Jika dibacanya 200 kali,
dihapuskan dosanya 100 tahun. Jika dibacanya 1000 kali, niscaya sebelum
mati telah dilihat atau diperlihatkan kepadanya tempatnya dalam
surga."

9. Menurut hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Saw bersabda yang
maksudnya :"Tatkala saya dalam perjalanan Israk Mi'raj kelangit, saya
melihat 'Arasyditegakkan atas 360.000 sudut. Jarak dari satu sudut kesudut
lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Dibawah setiap sudut itu
terdapat 12.000 padang
pasir. Panjang setiap padang
pasir itu dari matahari terbit kematahari terbenam. Disetiap padang pasir itu terdapat 80.000
Malaikat membaca Qul Huwallahu Ahad." Selesai membaca mereka
menyatakan :"Ya Tuhan, kami hibbahkan pahala bacaan kami ini kepada
setiap orang yang membaca Surat Al-Ikhlas, baik dia laki-laki maupun
wanita." Para sahabat kagum tercengang
mendengarnya. Lantas Rasulullah Saw bertanya :"Herankah kamu,
sahabat-sahabatku ? Mereka menjawab : " Ya,benar kami heran."
Beliau melanjutkan :"Demi Allah yang diriku ditangan-Nya, "Qul Huwallahu
Ahad" tertulis disayap Jibril. "Allahush Shomad" tertulis
disayap Mikail. "Lam Yalid Walam Yulad" tertulis disayap Izrail.
"Walam Yakun Lahu kufuan Ahad" tertulis disayap Israfil. Maka
barangsiapa diantara ummatku membaca "Qul Huwallahu
Ahad" niscaya dikurniai Allah ia pahala orang yang membaca Taurat,
Injil, Zabur dan Al-Quran." Kemudian beliau bertanya
lagi:"Herankah kamu, mendengarnya?. Mereka menjawab:"Ya,benar
kami heran." Lantas beliau bersabda :"Demi Allah yang diriku ditangan-Nya,
"Qul Huwallahu Ahad" tertulis di kening Abu Bakar Shiddiq.
"Allahush Shomad" tertulis dikening Umar Al-Faruq. "Lam
Yalid Walam Yulad" tertulis dikening Usman Zin-Nurain. Dan
"Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad " tertulis dikening Ali As-Sakhiy.
Maka barangsiapa membaca Surat Al-Ikhlas niscaya dikurniai Allah ia pahala Abu
Bakar, Umar, Usman dan Ali.

10. Menurut Hadis Al-Baihaqi, dari
Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Nabi Saw bersama dengan
70.000 Malaikat di Tabuk Jibril berkata :"Rasulullah,
saksikan jenazah Muawiyah dari Tabuk bersama Jibril dan sejumlah
Malaikat lain. Kemudian Rasulullah Saw bersabda :" Jibril, apa
sebabnya Mu'awiyah beroleh martabat seperti itu.? Jibril menjawab
:"Dia memperoleh kehormatan itu, akibat membaca "Qul Huwallahu
Ahad setiap hari, sedang berdiri, duduk, ruku' dan berjalan."
Demikianlah beberapa kelebihan membaca Qul Huwallahu Ahad.
Maka silahkanlah mengamalkannya, dengan ketentuan setiap membacanya,
harus dibaca Bismillah. Karena pernah terjadi seorang laki-laki di Mekkah
bermimpi, melihat ratusan ekor burung merpati terbang diatas angkasa kota Mekkah, tetapi tak
seekorpun berkepala. Keesokan harinya ditanyakannya kepada seorang ahli ta'bir
mimpi. Syekh ahli ta'bir mimpi itu menyatakan :"Barangkali anda rajin
membaca Qul Huwallahu Ahad, tetapi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim
dipangkalnya."

Bismillahirrahmanirrahim itu
hurufnya 19, persis sebanyak Malaikat Zabaniyah penunggu neraka. Barangsiapa
rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap memulai pekerjaan yang
dibenarkan agama, niscaya ia terhindar dari ancaman Malaikat Zabaniyah.

(Dari Pengajian Al-Habib Ali Bin Abdurrahman Assegaf dan Beberapa Tambahan dari beberapa sumber)

Tidak ada komentar: